Liiketoiminta ja henkilöstöjärjestelmä vähittäiskauppaan

SoftOne yksinkertaistaa työvuorosuunnittelun, työaikaraportoinnin ja palkanmaksuprosessin. Oikealla työvuorosuunnittelulla ja työaikaraportoinnilla vähennetään yrityksen turhia prosesseja ja säästetään aikaa ja vaivaa.

Työvoiman hallinta

SoftOne tarjoaa täydellisen ratkaisun henkilöstön työvuorojen suunnitteluun ja aikatauluttamiseen. Tavoitteena optimoida sinun resurssisi niin, että juuri oikea määrä oikeaa henkilökuntaa on aina saatavilla. SoftOnen avulla voit vähentää työvoimakustannuksia. Kun oikeaa osaamista ja henkilöstöä on sopiva määrä paikalla, myös asiakkaat ovat tyytyväisempiä. Työntekijäin osalta tämä johtaa tehokkaampaan työntekoon.

Video SoftOnesta

Fiksu aikataulutus

Luot alustavan työvuoroaikataulun ja voit kertoa millaisia palveluita ja millaisia taitoa vuoroissa tarvitset. Ohjelman avulla voit sovittaa työvuoroissa tarvittavan osaamisen ja henkilökunnan taidot vaivattomasti yhteen. Näet helposti mikäli henkilöstöä tai tietyllä työpisteellä tarvittavaa osaamista puuttu. 

Jos tarvitset ylimääräistä apua, voit jakaa tiedon vapaista vuoroista näppärästi koko henkilökunnalle. Ohjelma tunnistaa ja osaa esittää myös työvoiman kustannukset jo suunnitteluvaiheessa. 

Laske päivän odotettu voitto jo vuoroja suunnitellesssi

Kun teet henkilöstön  vuorosuunnittelua, voit samalla nähdä, mitkä kulut tulevat suurin piirtein olemaan verrattuna odotettuun myyntiin. Tämä on mahdollista, koska järjestelmässä työntekijät voidaan liittää työsopimuksiin ja kustannukset ovat näiden perusteella aika tarkkaan laskettavissa. 

Kommunikointi työntekijöiden kanssa

Työntekijät käyttävät SoftOne mobiilisovellusta tarkistaakseen työvuoronsa ja palkkatietonsa. Sovelluksen avulla voidaan myös toivoa vapaana näkyviä työvuoroja. Extra -henkilöstöllä on mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksensa avoimia vuoroja kohtaan tai varata niitä valmiiksi, mikä vähentää työnjohdon työntekijöiden etsimiseen käytettävää aikaa. Myös vapaat ja poissaolot voidaan käsitellä suoraan sovelluksella.

Henkilöstölle tämä on helppoa, koska omat tiedot ja mielenkiintoiset vuorot löytyvät aina suoraan omasta älypuhelimesta ja ilmoitukset tulevat siihen automaattisesti. Tämä vähentää huomattavasti henkilöstön vuorojen suunnittelusta vastaavan ajankäyttöä.

Työaikaraportointi

Työaikaa voidaan yrityksen tarpeista riippuen raportoida netin kautta, älypuhelinsovelluksella tai digitaalisella leimauslaitteella. Työaikaraportointi voidaan täsmäyttää automaattisesti aikatauluja vasten siten että aikataulun mukaiset työajat hyväksytään automatiikalla. Tällöin vuorovastaavan tarvitsee ottaa kantaa vain poikkeaviin työaikoihin.

SoftOnen avulla hallitset työaikojen suunnittelun ja seurannan helposti, eikä aikaasi kulu niin kauan palkkojen parissa.

 

 

SoftOne Palkka

SoftOne Palkka helpottaa palkanlaskijan arkea. Järjestelmä on täysin säädeltävä ja sopimusten lisäksi sieltä saadaan raportteja ja mielenkiintoisia tilastoja. Kaikki aikajaksot ja työntekijöiden tiedot ovat haettavissa ja voidaan tulostaa, mikä antaa lähes rajattomat mahdollisuudet tiedon analysointiin.

Järjestelmässä pidetään kirjaa työehdoista, lomista, sairausajasta yms. asioista jotka voivat vaikuttaa palkanmaksuun. Järjestelmä on joustava ja perustuu avoimeen filosofiaan jossa integraatio ja tuonti ovat avainperiaatteita. Erilaisten työajanseurantajärjestelmien, kuten SoftOne Aika sovelluksen, tuottama data luo pohjan palkanmaksulle ja säästää aikaa.

Talousjärjestelmä

Softone asiakkaana voit hallita kirjanpitoa ja laskutusta itse tai antaa ulkopuoliselle kirjanpitäjälle pääsyn suoraan järjestelmääsi. Miten haluatkin asian hoitaa, voit aina helposti nähdä raportit ja taloudellisen tilanteen järjestelmästä silloin kun itse haluat.

Sähköinen laskujen käsittely

Sähköisen laskujenkäsittelyn avulla säästät aikaa ja hyväksyntäprosessi sujuu nopeammin.

  • Työajanseuranta
  • Työvuorojen suunnittelu
  • Henkilömäärien tarveanalyysi halutun ajankohdan perusteella. Esim. vuosi sitten sama ajankohta tai kassavirran / kävijälaskurin mukaan
  • Vapaiden vuorojen näkyminen mobiililaitteissa reaaliaikaisesti
  • Lomien/vapaiden anominen ohjelman kautta

Demo

Ota yhteyttä mikäli haluat nähdä ohjelmiston demon.

Ota yhteyttä