SoftOne ja CDK pitkään yhteistyössä autoliikkeiden tarpeita silmällä pitäen

SoftOne valmistautuu toukokuussa 2018 voimaan tulevaan EU:n tietosuoja-asetukseen

Oletteko te valmistautuneet uuden asetuksen (GDPR) voimaantuloon?

Uusi asetus astuu voimaan toukokuussa 2018 ja tällöin teidän on omalta osaltanne pystyttävä vastaamaan muun muassa siitä, että hallinnassanne olevia henkilötietoja ei kukaan pääse kopiomaan tai muuttamaan. Teillä tulee olla tiedossa myös se, kenellä kaikilla on pääsy ko. tietoihin. Jos käytätte ohjelmistoa pilvipalvelussa roolipohjaisella järjestelmällä, on asia tältä osin hallinnassa. SoftOne vastaa omalta osaltaan siitä, että tietoihin pääsee käsiksi vain ne henkilöt, joilla on siihen oikeus.

Windows sovellukset vaihtuvat pilvipalvelusovelluksiin!

SoftOne GO ohjelmisto on puhdas pilvipalvelusovellus, jota käytetään internet-selaimella. Ohjelmisto sisältää autoliikkeissä käytettävät myynti- ja ostoreskontrat ostolaskujen kierrätyksineen. Sen lisäksi on saatavilla kirjanpito ja palkkasovelluskin on tulossa samaan tuoteperheeseen. Nykyisin molempia sovellusperheitä käytetään internetin yli ja tieto AutoMasterista siirtyy SoftOne GO:lle sähköisesti. Tämä tiedonsiirto on nyt saatu entistä helpommaksi, sillä tiedot AutoMasterin laskutuksesta SoftOne GO:n myyntireskontraan saadaan nykyisin siirrettyä yhdessä tiedostossa. 

Kun ohjelmistoa käytetään pilvipalveluna käyttäjän työasemaan ei tallennu mitään tietoja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että käyttäjälle riittää, kun hänellä on tietokone, jossa on internet-yhteys. Käyttö on mahdollista mistä tahansa. Tietoturvan kannalta tämä on yleensä turvallisempi ratkaisu, kuin asiakkaan omilla koneilla olevat ohjelmistot. SoftOne tulee täyttämään kansainvälisen ISO/IEC 27001 standardin vuoden 2017 loppuun mennessä.

SoftOne ja CDK Global

SoftOne ja CDK ovat tehneet yhteistyötä autoliikkeiden tarpeita silmällä pitäen jo vuosia. Logot ja yritysnimet ovat molempien yritysten katolla vaihtuneet, mutta viime vuosituhannella alkanut yhteistyö on edelleen jatkunut. Tämä yhteistyö on hyvä esimerkki siitä, kun kaksi ohjelmistotaloa haluavat parhaalla mahdollisella tavalla tuottaa palveluja kohdennetulle asiakaskunnalle.

Perusasiat ovat ennallaan

Nykyisin käyttäjien ohjelmistotarpeet ovat hyvin pitkälti vastaavia, kuin mitä ne ovat olleet jo silloin, kun aloitimme yhteistyön 80-90 luvun vaihteessa. Samoin työnjako ohjelmistotalojen kesken on pysynyt entisellään. Suurimmat muutokset ovat ne, mistä ohjelmistoja käytetään ja miten ohjelmistojen päivitykset hoidetaan. On luonnollista, että tekniikat ja toimintamallitkin ovat tässä aikojen saatossa eläneet ja molemmat ohjelmistotalot ovat muuttaneet ohjelmistojaan kehittyvän tekniikan myötä.

Haluatko kuulla lisää?

Jos et ole vielä vaihtanut pilvipalveluun, niin nyt on hyvä ajankohta tehdä siitä päätös.

SoftOne Oy
Jarmo Hiltunen
CEO